Salong Fylkingen
I från (version2) av Ann Rosén framfördes på Salong Fylkingen 5 Juni 2000. Längd ca 10min
Verket består av en videoprojektion på en texil cylinder som bärs av en person i detta fall dansaren och koreografen Karin Schmidt.
I från (version1) har tidigare framförts med dansaren Anna-Karin Larsson på Galleri Enkehuset, Stockholm 19 Feb. 2000. Längd 1 tim


I från QuikTime Movie


INDEX