Bas Jan Ader,
Broken Fall (Organic),
Amsterdamse Bos, Holland,
1971
   Den 10 April 1975 hittar en spansk fiskare konstnären Bas Jan Ader´s tretton fot långa segelbåt övergiven till havs, cirka 150 nautiska mil väst-syd-väst om Irland. Båten var mer eller mindre kapsejsad och hade av allt att döma drivit omkring i flera månader, övergiven i de atlantiska havsströmmarna. Av båtens ägare fanns inte ett spår.
   Efter Ader´s mystiska försvinnande har det uppstått en mindre kult kring honom på amerikanska västkusten. Hans arbeten och teman har influerat konstnärer som Bruce Nauman, Paul McCarthy och Chris Burden. De senaste åren har hans ställning uppvärderats och uppmärksammat i flera böcker, artiklar och olika postuma utställningar.
   Jan Bas Ader var född 1942 i Holland, men tillbringade större delen av sitt vuxna liv i USA, i trakterna runt omkring och i Los Angeles. Han studerade vid Otis College of Art and Designe, men tog också en akademisk examen i filosofi innan han började undervisa vid Mount San Antonio College i början av 70-talet. Den konstnärliga karriären utspelar sig i huvudsak från mitten av 60-talet och fram till försvinnandet 75.
   Det är ett konstnärskap som kretsar kring ett enda tema, nämligen den metaforiska och komiska konsekvensen av människans längtan efter det sublima och det oundvikliga fall denna strävan leder till.
   Fallandet är ingenting som Aders uppfann, dess historiska betydelse
är lika gammal som Bibeln. För Ader var just den bibliska kopplingen till "människans fall" viktig, men fallandet kan även ses som en hyllning till skämtfilm, Buster Keaton och vaudeville. Hans konst balanserar alltid på eggen mellan romantik och ironi.
   Är det inte Ader själv som ramlar omkull i olika performance, filmer och fotografier, så är det hans sköra installationer som hotas av att falla eller krossas under fallande cementblock och stenar. Ju högre anspråken är - ju större blir fallet. Själv jämförde Ader sig ofta med de stora holländska mästarna - från Vermeer och Rembrant till Mondrian och De Stilj. Liksom dessa förefaller han söka det sublima och mirakulösa - hans arbeten blir dock aldrig belastade med den historiska konstens anspråksfullhet, utan färgas istället av en djup misstro och ironi, laddad med förskjutningar och dubbelbottnade metaforer. Hans "On the road to a new Neo Plasticism", en kommentar till den högspända holländska modernismen hos Mondrian och De Stilj, förställer en Ader som ramlat omkull på gatan,

Bas Jan Ader,
The boy who fell over Niagara Falls,
1972
liggande på några objekt arrangerade som en Mondrian tavla. Installationen "Light vulnerable objects threatened by eight cement bricks" utgörs av åtta stora cementblock upphängda över små, ömtåliga objekt; som ägg, porslin, bakelser osv.
   Den tragiska båtresan, med referenser till dadaismen och poeten Arthur Cravans legendariska försvinnande i Mexikanska bukten under första världskriget, var menat som avslutning på ett av Ader´s konstprojekt, en triptyk som han kallade "In Search of the Miraculous". Den första delen av triptyken hade utgjorts av en serie melankoliska fotografier av Ader, rastlöst vandrande på motorvägar, bakgårdar och kullar i och omkring Los Angeles. Varje foto åtföljdes av några rader från The Coasters berömda sång "Searching" från 1957. Den andra delen av triptyken var en bulletin som Ader gav ut via det holländska förlaget Art & Project, innehållande
olika sjömanssånger vilka samtliga annonserade triptykens sista del: en båtresa från Cap Cod, Massachusetts till Falmouth, England. Båtresan, med referenser till natur, vatten och historiska upptäcksresor, blir en olustig förstärkning av misslyckande-temat i Ader´s konst - vatten och drunkning hade tidigare använt på ett metaforiskt sätt i hans arbeten. Som i "The boy who fell over Niagara Falls" från 1972 och som återger Ader sittande i en stol bredvid ett litet bord och en lampa, ett glas med vatten och ett nummer av Reader´s Diegest. Konstnären läser högt ur tidskriften, en historia om en pojke som överlevde fallet nedför Niagara-fallet i en liten båt. Varje rad avbryts av att konstnären dricker en klunk vatten ur glaset. När historien är avslutet är också dricksglaset med vatten helt tömt. "In Search of the Miraculous", med kopplingar och underbetydelser, blev givetvis ett utmärkt material för

Bas Jan Ader,
Farewell to Faraway Friends,
1971
olika rykten och teorier kring Ader´s försvinnande. Många menar att allt var en iscensättning från konstnärens sida. En sista grandios gest för att avsluta konstnärskapet och för att hålla det mirakulösa vid liv. En död konstnär är alltid intressantare än en levande. Detta antyds också i katalogen till en av de postuma utställningar som gjorts kring Ader´s arbete, där curatorn Brad Spence skriver att man hittade boken "The last Voyage of Donald Crowhurst" i Ader´s uppbrutna förvaringsbox på Mount San Antonio College ...

Thomas LiljenbergIndex